{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

ZNOVUNABYTÍ TRENÉRSKÉ LICENCE. JAK POSTUPOVAT, KDYŽ PROPADNE?

Obrázek ke článku
1. 9. 2019

S koncem uplynulého soutěžního ročníku skončila některým trenérům ​​také platnost jejich trenérské licence. Ti, kteří nestihli posbírat dostatečný počet kreditů, aby se jim licence prodloužila automaticky, mají nyní možnost jejího znovunabytí. To je podmíněno zaplacením příslušného poplatku a nasbíráním dostatečného počtu kreditů v průběhu sezony 2019/2020.

Platnost trenérské licence má každý trenér uvedenou ve svém FIS profilu. Pokud se stane, že si údaj nepohlídá a licence mu propadne, stále není důvod k panice. I tuto situaci lze totiž vyřešit. 

„Znovunabytí trenérské licence je podmíněno třemi důležitými kroky. V první řadě musí trenér, jenž zjistí, že mu licence propadla, požádat o znovunabytí. Druhým krokem je zaplacení stanoveného poplatku. Třetím krokem pak nasbírání potřebného množství kreditů v průběhu sezony 2019/2020,“ vysvětloval hlavní metodik Českého florbal Marek Chlumský.

Ve chvíli, kdy je trenérovi s propadlou licencí schválna žádost o znovunabytí, a kdy zaplatí příslušné poplatky, se stává jeho licence znovu platnou. To však pouze do konce aktuální sezony, v jejímž průběhu musí nasbírat stanovený počet kreditů. Následně dochází ke znovuaktivaci licence, a to na plnou dobu platnosti, čili v případě licencí D a C na tři roky, u licencí B a A pak na čtyři roky.

Žádost o znovunabytí se odesílá přes FIS a mohou ji zadat pouze samotní trenéři ze svého profilu.


Standardní počet kreditů potřebný k prodloužení
  - Licence A - 20 kreditů (platnost čtyři roky)
  - Licence B - 15 kreditů (platnost čtyři roky)
  - Licence C - 12 kreditů (platnost tři roky)
  - Licence D - 10 kreditů (platnost tři roky)

V průběhu několika dnů po odeslání žádosti přijde trenérům na e-mail uvedený ve FISu rozhodnutí o schválení, případně neschválení žádosti.

Poté je třeba uhradit standardní aktivační poplatek za licenci, jehož částka je stejná pro všechny trenéry a je třeba jej hradit každý rok. Jeho výše činí 500 korun. Trenérům zároveň umožňuje bezplatně navštěvovat vzdělávací semináře (k nalezení ve FISu a v kalendáři akcí ZDE).

Nezbytné je také uhrazení poplatku za znovunabytí, jehož výše se liší dle stupně licence.


Výše poplatku za znovunabytí
  - Licence A - 1 000 Kč
  - Licence B - 750 Kč
  - Licence C - 500 Kč
  - Licence D - 300 Kč

Pokud by žadatel nesplnil všechny uvedené podmínky do 30. 6. nadcházejícího roku, v letošní sezoně tedy do roku 2020, o svou licenci přijde natrvalo a celým procesem vzdělávání tak musí projít nanovo.


Příklad
Jsem trenér s licencí C, která mi propadla 30. června  2019. Během platnosti licence jsem z dvanácti kreditů nutných k prodloužení získal pouze pět. 1. září 2019 pošlu žádost o znovunabytí, které bude schválena. Zaplatím částku 1000 Kč (500 Kč poplatek za znovunabytí + 500 Kč aktivační poplatek). Do 30. června 2020 musím získat 10 kreditů. Po zisku 10 kreditů se mi licence prodlouží na tři roky.


V případě dotazů kontaktujte hlavního metodika: Marek Chlumský - 724881729; chlumsky@ceskyflorbal.cz

​​

Obrázek