{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek


Média

Na mezinárodním turnaji Euro Floorball Tour bychom rádi přivítali co nejvíce zástupců domácích i zahraničních médií. Bude nám ctí zajistit pro Vaši práci vynikající podmínky a poskytnout všechny obvyklé služby.

Rádi bychom Vás požádali o spolupráci při propagaci této sportovní události. Neváhejte a obraťte se na nás s případnými dotazy týkajícími se turnaje, který proběhne 31. října - 2. listopadu v Praze. Poskytneme vám veškeré dostupné materiály.

Akreditovat se na samotný turnaj můžete prostřednictvím našich webových stránek. Nejpozdější datum registrace novinářů je 29. října 2014.

Kontaktní email: skala@cfbu.cz

Novinářská akreditace

Průkaz AIPS nebo průkaz Klubu sportovních novinářů ČR

Volný novinář musí zaslat písemné potvrzené vedoucího redakce, která jej na Euro Floorball Tour 2014 vysílá.

Pobyt na Euro Floorball Tour 2014

Organizační výbor turnaje Euro Floorball Tour 2014 si vyhrazuje právo schválit nebo neschválit akreditační přihlášku. Vyplnění této přihlášky nezaručuje udělení akreditace. Obdržíte potvrzující email, kde bude uvedeno, zda Vám byla akreditace udělena. Pokud Vám bude akreditace udělena, tak si prosím potvrzující email vytiskněte a předložte jej při vyzvedávání akreditace.

Veškeré nakládání s osobními údaji pro účely akreditace se řídí zákonem ČR č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Organizátoři akce jsou jedinými vlastníky informací získaných pro akreditační účely. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány ani jinak sdíleny s jinými subjekty jinak, než udává toto ujednání. Akreditovaný svým podpisem a převzetím akreditační karty souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů a zařazením do akreditační databáze.


​​​​

Obrázek