{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


V PŘÍŠTÍ SEZONĚ SE V 1. LIZE MUŽŮ BUDOU TESTOVAT NOVÁ PRAVIDLA

Obrázek ke článku
7. 5. 2020

V sezoně 2020/2021 dojde v 1. lize mužů k testování dvou nových úprav pravidel, které IFF plánuje zařadit do nové edice Pravidel florbalu v roce 2022. Jedná se o pravidlo týkající se zahájení hry po odloženém vyloučení a možnosti hrát míček nohou.

Mezinárodní florbalová federace IFF vydává každé čtyři roky aktualizaci pravidel. Další taková změna je naplánována na rok 2022, proto nyní IFF chce některé navrhované změny vyzkoušet v praxi a podle zpětně vazby od zástupců družstev, trenérů, rozhodčích, delegátů a federací následně rozhodne, zda budou od roku 2022 platit všude, nebo zda k takové úpravě nedojde.

Právě z toho důvodu budou v 1. lize mužů v ročníku 2020/2021 částečně rozdílná pravidla než v ostatních soutěžích. Ke změně dochází u standardní situace po odloženém vyloučení. V případě, kdy skončí odložené vyloučení ziskem míčku družstva, které se provinilo, bude hra zahájena volným úderem pro družstvo, které se neprovinilo, místo doposud nařizovaného vhazování. Dochází tedy k následující úpravě:

503 Situace vedoucí k vhazování

9. Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích snahu plýtvat časem.


507 Přestupky vedoucí k volnému úderu

23. Je-li uloženo odložené vyloučení, protože provinivší se družstvo získalo a kontroluje míč.

To platí i pro situaci, kdy družstvo, které se neprovinilo, má podle názoru rozhodčích snahu plýtvat časem. Volný úder bude proveden na nejbližším místě pro vhazování podle polohy míče při přerušení.


Druhou úpravou pravidel k testování je povolení vícenásobného kopnutí míčku hráčem v poli. Z hlediska pravidel dochází k této úpravě:

507 Přestupky vedoucí k volnému úderu

8. Kopne-li hráč v poli míč dvakrát za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho florbalky, jiného hráče či vybavení jiného hráče. (912)

To je považováno za přestupek, pouze pokud hráč podle názoru rozhodčího kopl míč dvakrát úmyslně.


V průběhu druhé poloviny základní části 1. ligy mužů v lednu 2021 dojde k vyhodnocení dopadů testovaných změn na hru formou dotazníku mezi účastníky soutěže – zástupci družstev, trenéry, rozhodčími a delegáty. Vyhodnocení dopadů na základě dotazníku bude postoupeno IFF, ve stanoveném termínu v únoru 2021.

Tabulka soutěže

​​

Obrázek