{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​​​

JEDNÁNÍ O SMLOUVĚ NA POST REPREZENTAČNÍHO TRENÉRA BUDE VEDENO S PETRIM KETTUNENEM

Obrázek ke článku
20. 1. 2019

Na víkendovém zasedání Výkonného výboru Českého florbalu (VV) bylo dle plánu řešeno téma obsazení postu hlavního trenéra mužské reprezentace. Velmi intenzivní jednání se zabývalo vyhodnocením uplynulého cyklu, hodnocením procesu výběru kandidátů na tento post a zejména předloženými variantami vedení národního týmu. VV po několikahodinové diskusi rozhodl, že preferovaným řešením je pokračování Petriho Kettunena a bude s ním nyní vedeno konkrétní jednání o podmínkách působení u národního týmu.

Výkonný výbor se seznámil s podrobnou analýzou Petriho Kettunena týkající se jeho rok a půl trvajícího působení u českého národního týmu s vrcholem na prosincovém domácím šampionátu. Členové výkonného výboru diskutovali jednotlivé body nejen v rámci diskuse na sobotním jednání, ale někteří se s Petrim Kettunenem v uplynulém týdnu sešli osobně pro podrobnější diskusi týkající se jeho fungování v pozici hlavního trenéra mužské reprezentace. Výkonný výbor zhodnotil celý reprezentační cyklus pod vedením Petriho Kettunena a dívá se pozitivně na výsledkový i výkonový posun národního týmu v uplynulém cyklu a velmi dobrou fyzickou připravenost hráčů na šampionát. Na druhé straně VV hodnotí samotný výkon a sportovní výsledek týmu na domácím MS jako neuspokojivý a nesplnění cíle v podobě zisku medaile. Současně členové VV diskutovali pozitivní vliv Petriho Kettunena na odbornost prostředí v českém florbale i díky jeho schůzkám v jednotlivých superligových klubech či zapojení do systému vzdělávání.

V návaznosti na vyhodnocení uplynulých dvou let členové VV řešili klíčové cíle pro následující sezony a tomu odpovídající řešení, nejen v personální oblasti. Shodli se na rolích, které by reprezentační trenér měl plnit během příštího reprezentačního období jak vůči národnímu týmu, tak v oblasti vzdělávání, metodiky a mediálního působení.  VV pracoval s dvěma variantami hlavního trenéra pro vedení národního týmu, které připravila Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje a to pokračování Petri Kettunena či angažování Luďka Beneše. Členové VV řešili nejen odbornost a zkušenosti kandidátů, ale výrazně také časovou dispozici a podmínky těchto dvou kandidátů, stejně jako případně složení realizačního týmu. Po dlouhé diskusi se členové VV shodli, že Petri Kettunen je hlavní kandidát na post reprezentačního trenéra a jednání o uzavření smlouvy bude vedeno právě s ním. Rozhodla pro něj zejména výrazně lepší možnosti se této pozici věnovat na větší úvazek, zkušenost z předchozího cyklu, zlepšení stavu i výkonu národního týmu v uplynulém období a také velké motivace prokázat výkony během cyklu na finském MS 2020.

Pokračování Petriho Kettunena má tedy navázat na uplynulý rok a půl práce v národním týmu, nastavený systém spolupráce a komunikace se superligovými oddíly a také se podílet na dalších úpravách v systému práce ve sportovní oblasti českého florbalu.

„Spekulace provází volbu reprezentačního trenéra pokaždé, řešili jsme to i v tomto případě a myslím, že víme, jak toto příště zlepšit.  Co se týká naší volby, pokud budu mluvit úplně otevřeně, pro Peteho hovořila odborná zkušenost i výsledky během celých dvou let vykazujících velké zlepšení, přestože si musíme říci, že domácí MS se ani herně ani výsledkově nepodařilo. Dalším rozhodujícím faktorem byl fakt, že si Pete svůj druhý úvazek ve Finsku poměrně výrazně upraví a my budeme mít světového odborníka na dvoutřetinový úvazek a to navíc finančně za stejných podmínek jako před MS. Pro Luďka byl při našem rozhodování limitující faktor, že jeho podmínkou bylo, že si zachová plný úvazek ve svém manažerském civilním zaměstnání. VV hodně řešil, že už předchůdce Pete Kettunena, Radim Cepek, měl smlouvu na plný úvazek a že to asi v budoucnu bude jediná cesta, kudy se musíme vydat,“ komentoval volbu hlavního trenéra Filip Šuman prezident Českého florbalu.

„Domácí MS je za námi, ale čeká nás hodně důležité období. Zejména ve sportovní oblasti nyní český florbal prochází hodně změnami. Je pro nás zásadní abychom Petri Kettunena zapojili ještě intenzivněji do této oblasti. Už v minulém období se částečně zapojil do vlivu na vzdělávací oblast, ale nyní mu chceme dát ještě větší prostor. Reprezentační trenér bude vždy i tváří florbalu a šířit naše hodnoty. Petri měl tuto roli ve finském florbalu a má ji i ve finském sportu, jeho zkušenosti využijeme více než v minulém období, kdy jsme na to nebyli úplně připraveni, a domácí MS mělo prioritu.  Dokonalá znalost finského prostředí může být přínosná i během příštího Mistrovství světa v roce 2020, které se bude konat v Helsinkách,“ doplnil plány do budoucna Filip Šuman.  

Český florbal nyní pověřil jednáním Marcela Stavianyho vedoucího reprezentačního úseku společně s Davidem Zlatníkem předsedou komise, kteří mají za úkol v nejbližší době finalizovat novou smlouvu s Petrim Kettunenem, včetně sestavení nového realizačního týmu, který bude čítat také 2-3 české asistenty za podmínek, které vyspecifikoval výkonný výbor.

Obrázek