{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Rozvoj oddílů

Český florbal v rámci programů podpory a rozvoje florbalových oddílů připravil projekt „Právní podpora oddílů“. Základním cílem projektu je kultivace a sjednocení právního prostředí u florbalových oddílů, snížení rizika právních sporů a další kvalitativní posun ve fungování florbalových oddílů.

Celý projekt je připraven ve spolupráci s advokátní kanceláří bpv BRAUN PARTNERS, která je od sezóny 2020/2021 PRÁVNÍM PARTNEREM ČF. Advokátní kancelář bpv BRAUN PARTNERS je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních advokátních kanceláří v České republice.

První část projektu zahrnuje zpracování vzorů nejčastěji používaných dokumentů, které budou pravidelně aktualizovány dle vývoje právního prostředí v České republice.

Obsahově byly vzory dokumentů komunikovány v rámci semináře (webináře) při společném setkání v rámci Komplexního programu podpory pro oddíly červené a oranžové skupiny v říjnu 2020.

Vzory dokumentů naleznete níže na této stránce. Upozorňujeme, že se jedná o vzory a je vždy nutné je upravit pro potřeby vašeho oddílu včetně případných vymazání alternativních příkladů.Záležitosti, které si musí kluby doplnit či upravit samy, jsou v dokumentech vždy označeny žlutě a opatřeny příslušnými komentáři.

Pokud není uvedeno jinak, jsou vzory smluv aktualizovány v listopadu 2020.


Pracovní smlouvy a dohody mimo pracovní poměr

 Pracovní smlouva_verze 11-2020

 Dohoda o pracovní činnosti_verze 11-2020

 Dohoda o provedení práce_verze 11-2020

 Popis pracovního místa – pořadatel_verze 11-2020

 Popis pracovního místa – trenér_verze 11-2020


Smlouva o spolupráci

 Smlouva o poskytnutí služeb_verze 11-2020


Hráčské smlouvy

 Hráčská smlouva – zletilý hráč_verze 11-2020

 Hráčská smlouva – nezletilý hráč_verze 11-2020


Ochrana osobních údajů

 Smlouva o zpracování osobních údajů_verze 11-2020

 Souhlas zákonného zástupce se zpracováním osobních údajů_verze 11-2020 - nezletilý hráč

 Souhlas se zpracováním osobních údajů_verze 11-2020 - zletilý hráč

 Prohlášení o ochraně osobních údajů_verze 11-2020 - hráči, zákonní zástupci, smluvní partneři a kontaktní osoby

 Prohlášení o ochraně osobních údajů_verze 11-2020 - smluvní partneři a kontaktní osoby


Reklama / Sponzoring

 Smlouva o zajištění propagace a reklamy_verze 11-2020

 Darovací smlouva (sponzoring)_verze 11-2020


Prezentace

 Prezentace bpv BRAUN PARTNERS_Seminář ČF–smlouvy ve sportu

Obrázek