Propozice

Subterra cup je pořádán na podporu rozvoje další náplně tělesné výchovy na středních školách. Vyhlašovatelem i pořadatelem projektu je Český florbal.

Základní pravidla

1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů středních škol, gymnázií a odborných učilišť na území České republiky, kteří studují v 1. – 4. ročníku. Každou školu smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Turnaj se hraje zvlášť v kategorii dívek a kategorii chlapců.

2. Podmínkou pro zařazení do soutěže je vyplnění on-line přihlášky umístěné na internetových stránkách soutěže www.subterracup.cz po spuštění registrací. Jiný způsob přihlášení není akceptován. Pokud Vaše škola přihlašuje jak tým dívek, tak tým chlapců, nesmí být jména obou týmů ani Vaše přihlašovací jména shodná.

3. Termín přihlášek je uveden v harmonogramu. Školy přihlášené po termínu budou zařazeny na místa náhradníků a jejich účast v soutěži není garantována.

4. Každá přihlášená škola obdrží po uzávěrce přihlášek potvrzení účasti. Na základě tohoto potvrzení je každý tým povinen vyplnit na internetových stránkách soutěže kompletní soupisku hráčů a realizačního týmu školy (může být později změněna z důvodu nemoci či zranění). Na soupisku mohou být zapsáni pouze žáci splňující podmínky soutěže. Soupiska může obsahovat maximálně 20 jmen včetně vedoucího týmu a případných členů realizačního týmu.

5. V chlapecké kategorii je povolen start maximálně jedné dívky z téže školy splňující podmínky soutěže (pokud má daná škola i dívčí tým, tato konkrétní dívka v něm však již nesmí hrát). Opačný start chlapce v dívčí kategorii není v rámci celého projektu povolen.

6. Formát celé soutěže je vícestupňový a skládá se z následujících kol:

  • Okresní kolo – hraje se na úrovni okresů, hrací systém je stanoven podle počtu přihlášených škol,
  • Krajské finále – hraje se na úrovni krajů, hrací systém turnaje je stanoven podle počtu postoupivších týmů z předchozí fáze,
  • Finálový turnaj – postoupivší týmy z Krajského finále,
  • Finále – dle termínu SFF.

7. Postupový klíč je stanoven následovně:

  • Okresní kolo se hraje podle zaběhnutých zvyklostí na území okresů či měst a rozdělení i struktura turnaje proběhne podle počtu přihlášených týmů. Vítěz Okresního kola (v některých okresech i 2. tým) postupuje do následného Krajského finále.
  • Krajské finále se bude hrát na úrovni krajů systémem, aby pro příští fázi Finálový turnaj vygenerovala vždy po 16 týmech. Do další fáze postupuje vždy vítěz Krajského finále + jeden další tým v části Západ a Východ díky divoké kartě. Divoká karta znamená postup týmu na druhém místě dle nejvyššího počtu přihlášených týmů v jednotlivých krajích a kategoriích.
  • Finálový turnaj je rozdělen na dvě skupiny Západ a Východ a hraje se turnajovým způsobem ve dvou osmičlenných skupinách (v případě nerozhodného výsledku se ve skupinách nehraje do rozhodnutí). Do finále postupuje vítěz skupiny Východ a vítěz skupiny Západ (platí pro obě kategorie).
  • Finále v obou kategoriích hrají vítězové turnajů Finálový turnaj skupiny Západ a Východ.

8. Po potvrzení přihlášení do florbalové soutěže obdrží škola nejpozději týden před sehráním Okresního kola všechny potřebné informace, jejichž součástí budou detailní propozice Okresního kola a finální rozpis utkání příslušného turnaje, případně další detailní informace.

9. Okresní kolo bude, pokud to dovolí počet přihlášených týmů, sehráno vždy v jeden den a na jednom místě. Vítězné týmy okresního kola v jednotlivých kategoriích se automaticky kvalifikují do následující fáze – Krajské finále.

10. Propozice k fázi Krajského finále obdrží vítězné týmy z okresních kol nejpozději týden před konáním turnaje, a to včetně termínu a místa konání turnaje. Stejný princip pak bude dodržen i v případě Finálového turnaje.

11. Za zdravotní způsobilost žáků zodpovídá vedoucí týmu. Dozor nad žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající škola. Účastníci soutěže nejsou pojištěni ze strany pořadatele.

12. Každé družstvo musí mít jednotné dresy (postačí rozlišovací soupravy) s čísly shodnými s uvedenými na soupisce a sálovou obuv, která nezanechává stopy na palubovce. Zároveň je na účastnícím se družstvu, aby si zajistilo hráčskou výzbroj (florbalové hokejky) a brankářskou výzbroj včetně celoobličejové ochranné masky. Družstva si zajistí míčky na rozcvičování. Ppořadatel nebude míčky půjčovat!

13. Hraje se florbalovými míčky schválenými pro oficiální soutěže Českého florbalu. Pro všechna utkání je zajišťuje Český florbal.

14. Rozhodčí vyškolené z pravidel florbalu zajišťuje a hradí Český florbal.

15. Hraje se podle platných pravidel Českého florbalu upravených podle potřeb turnaje systémem 5 + 1. Konkrétní znění obdrží vedoucí přihlášených týmů společně s pozvánkou a propozicemi na jednotlivá kola turnaje.

16. Týmy neplatí žádné startovné. Účast týmů je na vlastní náklady. Vítězné týmy, které postoupí do finále, mají zdarma zajištěné ubytování v den před termínem Superfinále.

17. Všichni účastníci Okresního kola obdrží diplomy. Všichni účastníci Krajského finále, Finálového turnaje a Finále v obou kategoriích obdrží poháry nebo pamětní talíře, první tři týmy medaile, od fáze Finálový turnaj i další věcné ceny.

18. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou.

19. Svou účastí v soutěži vyjadřují soutěžící školy a přihlášené týmy, včetně hráčů a členů realizačních týmů, souhlas se zařazením do databáze pořadatele soutěže a souhlas s pořizováním fotodokumentace z turnajů, a to až do odvolání. Databáze a fotografie mohou být použity pro marketingové účely pořadatele soutěže. Zejména má pořadatel právo uvést název vítězné školy a její adresu a zveřejnit fotografie z turnajů na internetových stránkách, popř. v jiných sdělovacích prostředcích.

 


Tisk ze stránky: http://stredniskoly.ceskyflorbal.cz/stredniskoly/podminky/