Obecn
é propozice mládežnického florbalu – KB FLORBAL CHALLENGE, který je pořádán na podporu rozvoje další náplně tělesné výchovy na středních školách. Vyhlašovatelem i pořadatelem projektu je Český florbal. Projekt KB FLORBAL CHALLENGE probíhá od pondělí 22. října 2018 do neděle 14. dubna 2019. Kontaktní údaje: Český florbal, Lomnického 1705/5, 140 00, Praha 4, email: franzeova@ceskyflorbal.cz.

 Základní podmínky soutěže:

1. Soutěže se mohou zúčastnit žáci všech typů středních škol, gymnázií a odborných učilišť na území České republiky, kteří jsou narozeni od 1.1.2001 do 31.12.2003. Každou školu smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Turnaj se hraje zvlášť v kategorii chlapců a kategorii dívek.

2. Podmínkou pro zařazení do soutěže je vyplnění on-line přihlášky umístěné na internetových stránkách soutěže www.ceskyflorbal.cz/stredniskoly od pondělí 10. září 2018, jiný způsob přihlášení není akceptován. Pokud Vaše škola přihlašuje jak tým dívek, tak tým chlapců, nesmí být jména obou týmů ani Vaše přihlašovací jména shodná.

3. Termín uzávěrky přihlášek je v pátek 5. října 2018. Školy přihlášené po termínu budou zařazeny na místa náhradníků a jejich účast v soutěži není garantována.

4. Každá přihlášená škola obdrží po uzávěrce přihlášek nejpozději do středy 10. října 2018 potvrzení účasti. Na základě tohoto potvrzení je každé družstvo nejpozději do pátku 19. října 2018 povinno vyplnit na internetových stránkách soutěže kompletní soupisku hráčů a realizačního týmu školy (může být později změněna z důvodu nemoci či zranění). Na soupisku mohou být zapsáni pouze žáci splňující podmínky soutěže. Soupiska může obsahovat maximálně 20 jmen včetně vedoucího mužstva a případných členů realizačního týmu.

5. V chlapecké kategorii je povolen start maximálně jedné dívky z téže školy splňující podmínky soutěže (pokud má daná škola i dívčí tým, tato konkrétní dívka v něm však již nesmí hrát), opačný start chlapce v dívčí kategorii není v rámci celého projektu povolen.

6. Formát celé soutěže je vícestupňový a skládá se z následujících kol:

a/ Okresní kolo – termín 22.10. –  30.11. 2018, hraje se na úrovni okresů, hrací systém je stanoven podle počtu přihlášených škol

b/ Krajské finále  – termín 10.12.  –  8.2. 2019, hraje se na úrovni krajů, hrací systém turnaje je stanoven podle počtu postoupivších týmů z předchozí fáze

c/ Národní finále – termín konání v rozmezí 18.3. –  29.3. 2019, postoupivší týmy z Krajského finále jsou rozděleny dle krajské příslušnosti do dvou turnajů (viz tabulka níže); místa konání budou určena s ohledem na postoupivší týmy; z obou turnajů postupuje do Finále vítězný tým v obou kategoriích.

d/ Finále – termín 14.4. 2019

7. Postupový klíč je stanoven následovně

a/ Okresní kolo se hraje podle zaběhnutých zvyklostí na území okresů či měst a rozdělení i struktura turnaje proběhne podle počtu přihlášených týmů, vítěz Okresního kola (v některých okresech i 2. tým) postupuje do následného Krajského finále.

b/ Krajské finále se bude hrát na úrovni krajů systémem, aby pro příští fázi Národní finále (skupiny Západ a Východ) vygenerovala vždy po 8 týmech; do další fáze postupuje vždy vítěz Krajského finále + jeden další tým v části Západ a Východ díky divoké kartě

* divoká karta – postoupí tým na druhém místě dle nejvyššího počtu přihlášených týmů v jednotlivých krajích a kategoriích

c/ Národní finále je rozděleno na dvě skupiny  (Západ a Východ) a hraje se turnajovým způsobem ve dvou čtyřčlenných skupinách (v případě nerozhodného výsledku se ve skupinách nehraje do rozhodnutí); do Finále postupuje vítěz skupiny Východ a vítěz skupiny Západ (platí pro obě kategorie)

d/ Finále – termín 21.4. 2018; v obou kategoriích hrají vítězové turnajů Národního finále (skupiny Západ a Východ).

8. Po potvrzení přihlášení do florbalové soutěže obdrží škola nejpozději týden před sehráním Okresního kola všechny potřebné informace, jejichž součástí budou detailní propozice Okresního kola a finální rozpis utkání příslušného turnaje, případně další detailní informace.

9. Okresní kolo bude (pokud to dovolí počet přihlášených týmů) sehráno vždy v jeden den a na jednom místě. Vítězné týmy Okresního kola v jednotlivých kategoriích se automaticky kvalifikují do následující fáze – Krajské finále.

10. Propozice k fázi Krajské finále obdrží vítězné týmy z Okresních kol nejpozději týden před konáním turnaje, a to včetně termínu a místa konání turnaje, stejný princip pak bude dodržen i v případě Národního finále a Finále.

11. Za zdravotní způsobilost žáků zodpovídá vedoucí družstva. Dozor nad žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající škola, účastníci soutěže nejsou pojištěni ze strany pořadatele.

12. Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít jednotné dresy (postačí rozlišovací soupravy) s čísly (shodné s těmi uvedenými na soupisce!) a sálovou obuv, která nezanechává stopy na palubovce. Zároveň je na účastnícím se družstvu, aby si zajistilo hráčskou výzbroj (florbalové hokejky) a brankářskou výzbroj včetně celoobličejové ochranné masky. Družstva si zajistí míčky na rozcvičování (pořadatel nebude míčky půjčovat!).

13. Míčky: Hraje se florbalovými míčky schválenými pro oficiální soutěže Českého florbalu, pro všechna utkání je zajišťuje Český florbal

14. Rozhodčí vyškolené z pravidel florbalu zajišťuje a hradí pořadatel projektu Český florbal.

15. Pravidla hry: Hraje se podle platných pravidel Českého florbalu upravených podle potřeb turnaje systémem 5 + 1. Konkrétní znění obdrží vedoucí přihlášených týmů společně s pozvánkou a propozicemi na jednotlivá kola turnaje.

16. Náklady účasti: Týmy neplatí žádné startovné a projektu KB FLORBAL CHALLENGE se účastní na vlastní náklady. Vítězné týmy, které postoupí do Finále, mají zdarma zajištěné ubytování v den před termínem Superfinále.

17. Všichni účastníci Okresního kola obdrží diplomy. Všichni účastníci Krajského, Národního finále a Finále v obou kategoriích obdrží poháry nebo pamětní talíře, první tři týmy medaile; od fáze Národní finále i další věcné ceny.

18. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou.

19. Svou účastí v soutěži vyjadřují soutěžící školy a přihlášená mužstva, včetně hráčů a členů realizačního týmu, souhlas se zařazením do databáze pořadatele soutěže a souhlas s pořizováním fotodokumentace z turnajů, a to až do odvolání. Databáze a fotografie mohou být použity pro marketingové účely pořadatele soutěže. Zejména má pořadatel právo uvést název vítězné školy a její adresu a zveřejnit fotografie z turnajů na internetových stránkách, popř. v jiných sdělovacích prostředcích.

 


Tisk ze stránky: http://www.ceskyflorbal.cz/stredniskoly/podminky/