{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

DK UDĚLILA TRESTY ZA POTYČKU V UTKÁNÍ SPARTA – BLACK ANGELS

Obrázek ke článku
6. 1. 2022

Disciplinární komise Českého florbalu (DK) rozhodla v případu incidentu, který se odehrál po ukončení dohrávky 17. kola Livesport Superligy mezi celky Sparty a Black Angels, v níž došlo k potyčce mezi fanoušky, do níž se aktivně zapojil i hráč Filip Neklan. DK nakonec potrestala oba zainteresované kluby finančními pokutami ve výši 15 000 korun (Black Angels) a 30 000 korun (Sparta), hráč vyvázl s trestem na tři měsíce s podmíněným odkladem na jeden rok.

ZDŮVODNĚNÍ

DK po prostudování všech materiálů dospěla k závěru, že současně se závěrečnou sirénou došlo ke strkanici hráčů na hřišti, na kterou reagovala šestice fanoušků Sparty v první řadě hlediště vulgárními pokřiky vůči hráčům soupeře.

Na tyto pokřiky zareagoval fanoušek Black Angels, který sešel ze svého místa na tribuně k uvedené skupince fanoušků a pustil se s nimi do slovní výměny názorů ohledně způsobu fandění. Fanoušek Black Angels zároveň fyzicky inzultoval nejbližšího člena skupiny fanoušků Sparty. Následně pokračovala slovní výměna názorů, při které se fanoušek Black Angels již vracel na své místo a ocitl se na tribuně o řadu nad fanoušky Sparty. Po další slovní provokaci ze strany fanoušků Sparty se fanoušek Black Angels na skupinku vrhl a inicioval vzájemnou šarvátku fanoušků, kterou zaregistrovali hráči Black Angels, kteří byli na straně hřiště pod tribunou, kde šarvátka začala.

Hráč Filip Neklan přeskočil do hlediště a zapojil se do šarvátky tak, že strhl jednoho z fanoušků Sparty ze zad fanouška Black Angels. Za pomoci dalších hráčů Black Angels a diváků se pak již podařilo šarvátku ukončit. Tento incident již následně neměl žádnou další dohru a po utkání již fanoušci Sparty i Black Angels opustili halu bez dalších konfliktů.


Rozhodnutí – Neklan

Pro posuzování zapojení hráče Filipa Neklana do šarvátky byl pro DK zásadní fakt, že fanouškem Black Angels zapojeným do šarvátky byl jeho otec. Neklan přeskočil do hlediště v momentě, kdy v rámci šarvátky v hledišti jeden z fanoušků Sparty chytil zezadu jeho otce. Neklan následně stejným způsobem strhl fanouška ze zad svého otce, dále se do šarvátky již nijak nezapojoval. DK konstatovala, že Neklan nebyl v šarvátce agresorem.

Dle názoru DK je zcela nepřípustné, aby se hráči jakýmkoliv způsobem zapojovali do dění v hledišti. Toto není v žádném případě součástí role hráčů při utkání. Zvládnutí situace v hledišti je primárním úkolem pořadatele utkání. Z tohoto důvodu se DK rozhodla za toto zapojení do šarvátky v hledišti udělit hráči Filipu Neklanovi trest zastavení závodní činnosti na tři měsíce. DK však zároveň v tomto případě vnímá jako významnou polehčující okolnost fakt, že do šarvátky byl zapojen otec hráče a šarvátka se odehrávala přímo v první řadě před zraky Neklana. Poté, co pomohl svému otci, nevyvolával v hledišti žádný další fyzický kontakt s diváky. Vzhledem k těmto skutečnostem se rozhodla DK v tomto případě trest podmíněně odložit na zkušební dobu jednoho roku.

Při klasifikaci trestu přihlédla DK k faktu, že celý konflikt fanoušků na tribuně byl zahájen se závěrečnou sirénou, a tedy v přímé souvislosti s probíhajícím utkáním ještě před závěrečným podáním rukou mezi hráči. Proto byl přestupek v rámci Disciplinárního řádu klasifikován jako přestupek v průběhu utkání.

► Celé rozhodnutí ve FISu.


ROZHODNUTÍ – BLACK ANGELS

Při posuzování zapojení do šarvátky ze strany fanouška Black Angels bylo pro DK klíčové, že fanoušek Black Angels byl prvním, kdo se do konfliktu zapojil i fyzicky a svým skokem mezi fanoušky Sparty zahájil šarvátku. DK zároveň přihlédla k faktu, že fanoušek byl vyprovokován vulgárními pokřiky fanoušků Sparty, ovšem forma oplácení fyzickým násilím byla nepřiměřená situaci. Oddíl je odpovědný za chování svých fanoušků v hledišti, a proto byla v tomto případě udělena finanční sankce ve výši 15 000 Kč. DK se v tomto případě rozhodla udělit finanční sankci v dolní hranici možné sazby a věří, že tento incident bude pro oddíl Black Angels poučením pro další zkvalitnění práce se svými fanoušky.

► Celé rozhodnutí ve FISu.


ROZHODNUTÍ – SPARTA

Při posuzování konfliktu na tribuně ze strany fanoušků Sparty bylo pro DK klíčové, že fanoušci Sparty nejprve vulgárně pokřikovali na hráče soupeře a následně i na fanouška Black Angels. Dle názoru DK tak těmito provokacemi nesou svůj díl viny na následné šarvátce, kterou po uvedených provokacích zahájil fanoušek Black Angels. Oddíl je odpovědný za chování svých fanoušků v hledišti, a proto byla v tomto případě udělena finanční sankce ve výši 15 000 Kč. DK se v tomto případě rozhodla udělit finanční sankci v dolní hranici možné sazby a věří, že tento incident bude pro oddíl AC Sparta Praha poučením pro další zkvalitnění práce se svými fanoušky.

Při posuzování provinění oddílu AC Sparta Praha se DK dále zabývala činností pořadatelské služby, která by měla zamezit podobným konfliktům a šarvátkám v hledišti, případně zasáhnout v momentech, kdy k podobným incidentům dojde a vyřešit je. Oddíl AC Sparta Praha měl sice na utkání v hledišti přítomné dva členy security, ale ti při výše uvedeném konfliktu do celého dění nijak nezasáhli a nepomohli k uklidnění vzniklé situace. V tomto případě byla navíc hlavní pořadatelka utkání upozorněna o druhé přestávce delegátem utkání právě na skupinku fanoušků Sparty v první řadě, která se již v průběhu druhé třetiny projevoval negativně. Pořadatelé tak byli již během utkání upozorněni na možnou problémovou skupinu a konkrétní místo v hledišti. Přesto nebyl nikdo z členů security v blízkosti této skupiny fanoušků přítomen, aby mohl případnému konfliktu předejít nebo ho včas vyřešit. Člen security stál na horním ochozu nad poslední řadou tribuny na středu hřiště. DK chápe, že z tohoto místa má dobrý přehled o dění v hale, ale je naprosto nepochopitelné, že nevyrazil zasáhnout v momentě začátku konfliktu fanoušků. Udržení pořádku v hledišti je úkolem pořadatele utkání, a proto byla v tomto případě udělena finanční sankce ve výši 15 000 Kč. V tomto případě se DK rozhodla udělit finanční sankci v dolní hranici možné sazby. Dle DK je zřejmé, že oddíl AC Sparta Praha projevuje snahu pořádek na utkání zajistit. DK věří, že tento incident bude pro oddíl AC Sparta Praha poučením pro zkvalitnění práce při pořádání dalších domácích utkání.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodla DK udělit oddílu AC Sparta Praha celkovou finanční pokutu ve výši 30 000 Kč za výtržnosti fanoušků a nedostatečnou činnost pořadatelské služby.

► Celé rozhodnutí ve FISu.

Tabulka soutěže

​​

Obrázek