Obecné propozice mládežnického florbalu – Poháru ČFbU pro žáky 1. stupně základních škol ve florbale 2013, který je pořádán na podporu rozvoje další náplně tělesné výchovy na základních školách.

Vyhlašovatelem i pořadatelem projektu je Česká florbalová unie pod záštitou ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ČFbU).

Projekt Mládežnický florbal – Pohár ČFbU pro žáky 1. stupně základních škol probíhá od 22. října 2012 do 30. dubna 2013.

Kontaktní údaje:
Česká florbalová unie, Na Pankráci 121/1658, 140 21 Praha 4

Základní podmínky soutěže:

 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 1. stupně základní školy (1. – 5. třída) na území České republiky. Každou školu smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Turnaj se hraje zvlášť v kategorii chlapců a kategorii dívek.
 2. Podmínkou pro zařazení do soutěže je vyplnění on-line přihlášky umístěné na internetových stránkách soutěže www.mladeznickyflorbal.cz/zakladniskoly2012 od 13. září 2012, jiný způsob přihlášení není akceptován.
 3. Termín uzávěrky přihlášek je 5. října 2012. Školy přihlášené po termínu budou zařazeny na místa náhradníků a jejich účast v soutěži není garantována.
 4. Každá přihlášená škola obdrží po uzávěrce přihlášek nejpozději do 12. října 2012 potvrzení účasti. Na základě tohoto potvrzení je každé družstvo nejpozději do 19. října 2012 povinna zadat na internetových stránkách soutěže název týmu a vyplnit kompletní soupisku hráčů a realizačního týmu školy. Na soupisku okresních kol mohou být zapsáni pouze žáci příslušné základní školy, narození 30. 6. 2001 a mladší. Soupiska může obsahovat maximálně 15 jmen včetně vedoucího mužstva a případných členů realizačního týmu. Start dívek v chlapecké kategorii a opačně není v rámci celého projektu povolen. Na soupisku dalších kol mohou být zapsáni pouze žáci, kteří splňovali podmínku startu v okresním kole.
 5. Formát celé soutěže je vícestupňový a skládá se z následujících kol:
   1. Okresní kvalifikace – termín 22. 10. -23. 11. 2012, hraje se na úrovni okresů, hrací systém je stanoven podle počtu přihlášených škol
   2. Krajská eliminace – termín 3. 12. -18. 1. 2013, hraje se na úrovni krajů, hrací systém turnaje je stanoven podle počtu postoupivších týmů z předchozí fáze; do další fáze postupují vítězové (v Praze a Moravskoslezském kraji první dva) v obou kategoriích
   3. Top 8 Západ a Top 8 Východ – termín konání v rozmezí 4. 2. – 29. 3. 2012, postoupivší týmy z Krajských eliminací jsou rozděleny dle krajské příslušnosti do dvou turnajů (viz. tabulka níže); místa konání budou určena s ohledem na postoupivší týmy; z obou turnajů postupují do Finálového turnaje tři nejlepší týmy v obou kategoriích
    TOP 8 Západ: Praha (2), Středočeský kraj (1), Jihočeský kraj (1), Plzeňský kraj (1), Karlovarský kraj (1), Ústecký kraj (1), Liberecký kraj (1)
    TOP 8 Východ: Pardubický kraj (1), Královéhradecký kraj (1), kraj Vysočina (1), Jihomoravský kraj (1), Zlínský kraj (1), Olomoucký kraj (1), Moravskoslezský kraj (2)
   4. Finálový turnaj – termín konání v dubnu 2013 bude upřesněn podle všech důležitých okolností (zájmy postupujících škol, možnosti haly atd.); v obou kategoriích hraje šest nejlepších týmů
 6. Postupový klíč je stanoven následně:
   1. Okresní kvalifikace se hraje podle zaběhnutých zvyklostí na území okresů či měst a rozdělení proběhne podle počtu a struktury přihlášených týmů, vítěz okresního kola (v některých okresech i 2. tým) postupuje do následné eliminace
   2. Krajská eliminace se bude hrát na úrovni krajů tak, aby v oblasti Západ i Východ vygenerovala vždy po 8 týmech (vítězové Krajské eliminace + týmy na 2. místech v Praze a Moravskoslezském kraji)
   3. Top 8 Západ a Top ten Východ se hraje turnajovým způsobem ve dvou čtyřčlenných skupinách, vítězové skupin postupují přímo do semifinále, týmy na druhých a třetích místech ve skupinách se křížem utkají ve čtvrtfinále; následují duely o umístění, semifinále, souboj o třetí místo a finále; v případě nerozhodného výsledku ve vyřazovacích bojích následují rovnou trestná střílení (tři každý tým, případně dále po jednom); do Finálového turnaje postupují nejlepší tři týmy v obou kategoriích
   4. Finálový turnaj se hraje v každé kategorii mezi šesti nejlepšími týmy republiky systémem dvou skupin po třech týmech a následného play off; vítězové skupin postupují přímo do semifinále, týmy na druhých a třetích místech ve skupinách se křížem utkají ve čtvrtfinále, následují duely o 5. místo, semifinále, souboj o třetí místo a finále; v případě nerozhodného výsledku ve vyřazovacích bojích následují rovnou trestná střílení (tři každý tým, případně dále po jednom); turnaj kategorie chlapců i dívek bude odehrán souběžně během jediného dne na stejném místě
 7. Po potvrzení přihlášení do florbalové soutěže obdrží škola nejpozději týden před sehráním okresního kola startovací balíček, jehož součástí budou detailní propozice okresního kola a finální rozpis utkání příslušného turnaje.
 8. Okresní kolo bude (pokud to dovolí počet přihlášených týmů) sehráno vždy v jeden den a na jednom místě (v jedné ze zúčastněných škol). Vítězné týmy okresního kola (případně vícestupňového) v jednotlivých kategoriích se automaticky kvalifikují do následujícího kola – Krajské eliminace.
 9. Propozice ke Krajské eliminaci obdrží vítězné týmy z okresních kol nejpozději 10 dní před konáním turnaje, a to včetně termínu a místa konání turnaje, stejný princip pak bude dodržen i v případě turnajů TOP8 aFinálového turnaje.
 10. Škola pověřená organizací okresního kola bude vybrána na základě zájmu jednotlivých škol o pořadatelství, které školy projeví na přihlašovacím formuláři. V případě zájmu více škol zvolí pořadatel jednu z přihlášených škol. Pořádající škola zajišťuje turnaj plně na svoje náklady. Na každý turnaj bude dodáno 15 florbalových míčků, které po konci turnaje zůstanou pořádající škole.
 11. Za zdravotní způsobilost žáků zodpovídá vedoucí družstva. Dozor nad žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající škola, účastníci soutěže nejsou pojištěni ze strany pořadatele.
 12. Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít jednotné dresy (postačí rozlišovací soupravy) s čísly (shodné s těmi uvedenými na soupisce!) a sálovou obuv, která nezanechává stopy na palubovce. Zároveň je na účastnícím se družstvu, aby si zajistilo hráčskou výzbroj (florbalové hokejky) a brankářskou výzbroj včetně celoobličejové ochranné masky. Družstva si zajistí míčky na rozcvičování (pořadatel nebude míčky půjčovat!).
 13. Míčky: Hraje se florbalovými míčky schválenými pro oficiální soutěže ČFbU, pro utkání je zajišťuje ČFbU.
 14. Rozhodčí vyškolené z pravidel florbalu zajišťuje a hradí pořadatel projektu.
 15. Pravidla hry: Hraje se podle platných pravidel ČFbU upravených podle potřeb turnaje systémem 3+1. Konkrétní znění obdrží vedoucí přihlášených týmů společně s pozvánkou a propozicemi na jednotlivá kola turnaje.
 16. Náklady účasti: Týmy neplatí žádné startovné a projektu Pohár ČFbU pro žáky 1. stupně základních škol ve florbale se účastní na vlastní náklady.
 17. Všichni účastníci Okresní kvalifikace a Krajské eliminace obdrží diplomy. Všichni účastníci TOP 8 každé oblasti v obou kategoriích obdrží diplomy a tři nejlepší týmy poháry. Nejlepší tři družstva Finálového turnaje navíc obdrží medaile a věcné ceny.
 18. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou.
 19. Svou účastí v soutěži vyjadřují soutěžící školy a přihlášená mužstva včetně hráčů a členů realizačního týmu souhlas se zařazením do databáze pořadatele soutěže, a to až do odvolání. Databáze může být použita pro marketingové účely pořadatele soutěže. Zejména má pořadatel právo uvést název vítězné školy a její adresu na internetových stránkách, popř. v jiných sdělovacích prostředcích.
Česká florbalová unie SportBohemia

Tisk ze stránky: https://www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly2012/podminky/