Obecné propozice mládežnického florbalu – Školského poháru České pojišťovny ve florbale, který je pořádán na podporu rozvoje další náplně tělesné výchovy na základních školách.

Vyhlašovatelem i pořadatelem projektu je Česká florbalová unie (dále jen ČFbU).

Projekt Školský pohár České pojišťovny ve florbale probíhá od pondělí 21. října 2013 do pátku 11. dubna 2014.

Kontaktní údaje: Česká florbalová unie, Na Pankráci 121/1658, 140 21 Praha 4.

Základní podmínky soutěže:

1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze žáci 1. stupně základní školy (1. – 5. třída) na území České republiky. Každou školu smí reprezentovat pouze jeden tým v dané kategorii. Turnaj se hraje zvlášť v kategorii chlapců a kategorii dívek.

2. Podmínkou pro zařazení do soutěže je vyplnění on-line přihlášky umístěné na internetových stránkách soutěže https://www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly2013/turnaj/registrace/ od středy 11. září 2013, jiný způsob přihlášení není akceptován.

3. Termín uzávěrky přihlášek je v pátek 4. října 2013. Školy přihlášené po termínu budou zařazeny na místa náhradníků a jejich účast v soutěži není garantována.

4. Každá přihlášená škola obdrží po uzávěrce přihlášek nejpozději do pátku 11. října 2013 potvrzení účasti. Na základě tohoto potvrzení je každé družstvo nejpozději do pátku 18. října 2013 povinno zadat na internetových stránkách soutěže název týmu a vyplnit kompletní soupisku hráčů a realizačního týmu školy. Na soupisku Okresních kol mohou být zapsáni pouze žáci příslušné základní školy navštěvující 1.-5. třídu a zároveň narození v roce 2002 a mladší (tedy ročníky 2002, 2003, 2004 atd.). Soupiska může obsahovat maximálně 15 jmen včetně vedoucího mužstva a případných členů realizačního týmu. V chlapecké kategorii je povolen start maximálně jedné dívky z téže školy splňující podmínky soutěže (pokud má daná škola i dívčí tým, tato dívka v něm však již nesmí hrát), opačný start chlapce v dívčí kategorii není v rámci celého projektu povolen. Na soupisku dalších kol mohou být zapsáni pouze žáci, kteří splňovali podmínku startu v Okresním kole.

5. Formát celé soutěže je vícestupňový a skládá se z následujících kol:

          a. Okresní kolo – termín 21.10. – 29.11.2013, hraje se na úrovni okresů, hrací systém je stanoven podle počtu přihlášených škol

          b. Krajská eliminace – termín 6.1.2014 – 14.2.2014, hraje se na úrovni krajů, hrací systém turnaje je stanoven podle počtu postoupivších týmů z předchozí fáze;

           c. Top 8 Západ a Top 8 Východ – termín konání v rozmezí 17.3. – 28.3.2014, postoupivší týmy z Krajských eliminací jsou rozděleny dle krajské příslušnosti do dvou turnajů (viz. tabulka níže); místa konání budou určena s ohledem na postoupivší týmy; z obou turnajů postupují do Finálového turnaje tři nejlepší týmy v obou kategoriích

TOP 8 ZÁPAD

TOP 8 VÝCHOD

Ústecký kraj Pardubický kraj
Praha Královéhradecký kraj
Středočeský kraj Kraj Vysočina
Jihočeský kraj Jihomoravský kraj
Plzeňský kraj Zlínský kraj
Karlovarský kraj Olomoucký kraj
Liberecký kraj Moravskoslezský kraj
* divoká karta * divoká karta

          d. Finálový turnaj – termín konání 11. dubna 2014; v obou kategoriích hraje šest nejlepších týmů

6. Postupový klíč je stanoven následně:

          a. Okresní kolo se hraje podle zaběhnutých zvyklostí na území okresů či měst a rozdělení proběhne podle počtu a struktury přihlášených týmů, vítěz okresního kola (v některých okresech i 2. tým) postupuje do následné Krajské eliminace

          b. Krajská eliminace se bude hrát na úrovni krajů systémem, aby pro příští fázi TOP Západ i Východ vygenerovala vždy po 8 týmech; do další fáze postupuje vždy vítěz Krajské eliminace + jeden tým v části Západ a Východ na divokou kartu

* divoká karta – do další fáze postoupí tým na druhém místě dle nejvyššího počtu přihlášených týmů v jednotlivých krajích a kategoriích

          c. Top 8 Západ a Top 8 Východ se hraje turnajovým způsobem ve dvou čtyřčlenných skupinách (v případě nerozhodného výsledku se ve skupinách nehraje do rozhodnutí), vítězové skupin postupují přímo do semifinále, týmy na druhých a třetích místech ve skupinách se křížem utkají ve čtvrtfinále; následují duely o umístění, semifinále, souboj o třetí místo a finále; v případě nerozhodného výsledku ve vyřazovacích bojích následují rovnou trestná střílení (tři každý tým, případně dále po jednom); do Finálového turnaje postupují nejlepší tři týmy v obou kategoriích

          d. Finálový turnaj se hraje v každé kategorii mezi šesti nejlepšími týmy republiky systémem dvou skupin po třech týmech (v případě nerozhodného výsledku se ve skupinách nehraje do rozhodnutí) a následného play off; vítězové skupin postupují přímo do semifinále, týmy na druhých a třetích místech ve skupinách se křížem utkají ve čtvrtfinále, následují duely o 5. místo, semifinále, souboj o třetí místo a finále; v případě nerozhodného výsledku ve vyřazovacích bojích následují rovnou trestná střílení (tři každý tým, případně dále po jednom); turnaj kategorie chlapců i dívek bude odehrán souběžně během jediného dne na stejném místě

7. Po potvrzení přihlášení do florbalové soutěže obdrží škola nejpozději týden před sehráním Okresního všechny potřebné informace, jejichž součástí budou detailní propozice Okresního kola a finální rozpis utkání příslušného turnaje, případně další detailní informace o turnaji.

8. Okresní kolo bude (pokud to dovolí počet přihlášených týmů) sehrána vždy v jeden den a na jednom místě (v jedné ze zúčastněných škol). Vítězné týmy Okresního kola (případně vícestupňové) v jednotlivých kategoriích se automaticky kvalifikují do následující fáze – Krajské eliminace.

9. Propozice ke Krajské eliminaci obdrží vítězné týmy z Okresních kvalifikací nejpozději týden před konáním turnaje, a to včetně termínu a místa konání turnaje, stejný princip pak bude dodržen i v případě turnajů TOP 8 Východ a Západ a Finálového turnaje.

10. Škola pověřená organizací Okresní kvalifikace bude vybrána na základě zájmu jednotlivých škol o pořadatelství, které školy projeví na přihlašovacím formuláři. V případě zájmu více škol zvolí pořadatel jednu z přihlášených škol. Pořádající škola zajišťuje na vlastní náklady tělocvičnu. Na každý turnaj bude dodáno 15 florbalových míčků, které po konci turnaje zůstanou pořádající škole jako odměna.

11. Pojištění: Za zdravotní způsobilost žáků zodpovídá vedoucí družstva. Dozor nad žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže a na vlastní soutěži v plném rozsahu zajišťuje vysílající škola, účastníci soutěže nejsou pojištěni ze strany pořadatele.

12. Materiální zabezpečení: Každé družstvo musí mít jednotné dresy (postačí rozlišovací soupravy) s čísly (shodné s těmi uvedenými na soupisce!) a sálovou obuv, která nezanechává stopy na palubovce. Zároveň je na účastnícím se družstvu, aby si zajistilo hráčskou výzbroj (florbalové hokejky) a brankářskou výzbroj včetně celoobličejové ochranné masky. Družstva si zajistí míčky na rozcvičování (pořadatel nebude míčky půjčovat!).

13. Míčky: Hraje se florbalovými míčky schválenými pro oficiální soutěže ČFbU, pro všechna utkání je zajišťuje ČFbU.

14. Rozhodčí: Rozhodčí vyškolené z pravidel florbalu zajišťuje a hradí pořadatel projektu ČFbU.

15. Pravidla hry: Hraje se podle platných pravidel ČFbU upravených podle potřeb turnaje systémem 3+1. Konkrétní znění obdrží vedoucí přihlášených týmů společně s pozvánkou a propozicemi na jednotlivá kola turnaje.

16. Náklady účasti: Týmy neplatí žádné startovné a projektu Pohár ČFbU pro žáky 1. stupně základních škol ve florbale 2014 se účastní na vlastní náklady.

17. Ceny: Všichni účastníci Okresního kola a Krajské eliminace obdrží diplomy. Všichni účastníci TOP 8 a Finálového turnaje v obou kategoriích obdrží diplomy a poháry nebo pamětní talíře, případně další věcné ceny. Účastníci Finálového turnaje navíc opět získají vstupenky na dubnové Superfinále florbalu konané v O2 areně.

18. Výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání. Výhry nelze vyplatit v hotovosti ani je vymáhat právní cestou.

19. Svou účastí v soutěži vyjadřují soutěžící školy a přihlášená mužstva včetně hráčů a členů realizačního týmu souhlas se zařazením do databáze pořadatele soutěže, a to až do odvolání. Databáze může být použita pro marketingové účely pořadatele soutěže. Zejména má pořadatel právo uvést název vítězné školy a její adresu na internetových stránkách, popř. v jiných sdělovacích prostředcích.

Za podporyZa podpory

Česká pojišťovna Česká florbalová unie SportBohemia

Tisk ze stránky: http://www.ceskyflorbal.cz/zakladniskoly2013/podminky/