Matrika

Matriční úsek Českého florbalu

Florbalový informační systém - FIS

Přihlášení

První přihlášení do systému a poté i další vstupy provedete z hlavní stránky www.ceskyflorbal.cz – odkaz Přihlášení / FIS (horní šedé menu, zcela vlevo).

Login

Pro přihlášení budete jako uživatelské jméno užívat Vaše desetimístné číslo, které Vám přijde v informačním emailu o registraci do ČF a bude uvedené na Vaší členské kartě. Po přihlášení si můžete pro další přihlašování nastavit v Administraci - Kontaktní údaje Nickname.

Heslo 

Nastavíte přes odkaz pro zapomenuté heslo na přihlašovací stránce do FISu nebo Vám bude doručeno v dopise s členskou kartou.

Osobní stránka

Vaše stránka je viditelná pro všechny návštěvníky, ale pouze pro Vás jsou viditelné a dostupné určité odkazy. Současně si můžete rozhodnout, jaké informace budou zobrazené (např. které kontakty). Na této stránce se zobrazují zejména Vaše aktuální a kompletní statistické informace ze soutěží. Nejdůležitější částí této osobní stránky jsou však odkazy na funkce, které FIS nabízí.

Na osobní stránce jsou po přihlášení v horním menu mimo jiné odkazy na tyto funkce:

  • Kontaktní údaje – možnost editace osobních údajů, kontaktů a nastavení Nickname
  • Přehled plateb – možnost zobrazení soupisu všech Vašich plateb
  • Platba licence – možnost vygenerování pokynu za licenci na danou sezónu
  • Přihlášky ke školení – možnost přihlášení na školení rozhodčích či trenérů
  • Matriční žádosti – možnost vyřízení přestupu, hostování, apod.
  • FIS - Forum – možnost nahlášení chyb v systému

Platba licence

Pomocí této funkce můžete uhradit příslušné licence k rolím (hráč, trenér, rozhodčí apod.)
Individuální hráčskou licenci (nutná k nastupování v soutěžích ČF) platí pouze hráči, kteří budou uvedeni na soupisce mužů, žen, juniorů a juniorek, ostatní získají licenci zapsáním na soupisku mládežnického družstva, kterou za ně zaktivoval oddíl. U veteránů a veteránek má oddíl na výběr jednu z výše popsaných variant platby licencí, tedy buď formou za soupisku, nebo individuálních hráčských licencí.

U plateb individuálních licencí se domluvte v oddíle, zda si ji budete každý platit sám, či bude platba prováděna hromadně oddílem. Pokud si budete hradit licenci sami, klikněte na odkaz platba licence a pokračujte dle jednoduchých pokynů přes vytvoření pokynu až po úhradu skrze košík, ve kterém je možné online zaplatit platební kartou/bránou anebo si vytvořit platební příkaz pro běžný převod. Získání licence si můžete ověřit na Vaší osobní stránce.