Řízení Českého florbalu

Členové

předseda komise
Tomáš PACÁK
člen komise
Anna BAKOŠOVÁ
člen komise
Michal BAUER
člen komise
Vít DRAŠAR
člen komise
Tomáš JANČA
člen komise
Zdeněk JIRÁK

Sekretariát

vedoucí oblasti
Roman URBÁŘ
sekretář komise
Veronika ŠMOLCNOPOVÁ