{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​

E-formuláře pro přestup a hostování

V rámci postupné elektronizace úkonů ve FISu jsme pro hráče a oddíly připravili možnost elektronického podávání žádostí o přestup a hostování. Cílem zavedení matričních e-formulářů je zjednodušení a zrychlení vyřizování matričních úkonů pro hráče a oddíly, ale i ulehčení práce Matričnímu úseku. Výhodou je především rychlejší přenos informací, okamžitá kontrola stavu žádosti ve FISu a možnost vybrat si nově přesné datum začátku přestupu či hostování (datum OD). Dlouhodobě tím směřujeme k úplné samostatnosti v prostředí matričních formulářů. Níže jsou uvedeny odkazy na návody a odpovědi na nejdůležitější otázky pro zorientování se v novém procesu. Během první fáze byly spuštěny formuláře pro přestup a hostování, v průběhu léta bude spuštěna přihláška člena a koncem roku by mělo dojít k nasazení zbylých hráčských a vybraných oddílových formulářů.

Vaše Nejčastější otázky a naše odpovědi

Pokud nemohu využít elektronickou žádost, lze stále podat papírový formulář?

Ano, papírové formuláře stále podat jdou. Pokud se tedy dohodnete s dalšími stranami (hráč a oddíly), tak můžete na Matriku podat papírový formulář jako doposud.

Co je elektronická žádost o přestup nebo hostování?

Jedná se elektronický formulář o přestup nebo hostování, který je přístupný v rámci Florbalového informačního systému (FIS) Českého florbalu. V tomto formuláři se vyplňují totožné údaje jako v papírovém.

Jaké technické vybavení bude pro podání žádosti potřeba?

Pro vyplňování elektronické žádosti je nutné mít internetové připojení a zařízení s internetovým prohlížečem (ideálně notebook nebo PC s prohlížečem, pro který jsou žádosti optimalizovány - Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer 11 a vyšší, Edge). Elektronické žádosti jsou přizpůsobeny pro zadávání jak při přístupu z PC, tak při přístupu z některých mobilních zařízení.

Kdo a jak bude řešit žádosti za oddíl? 

Žádosti může za oddíl zadávat Sekretář oddílu přes oddílový profil ve FISu. Svá stanoviska k nim pak přes své osobní profily ve FISu vyjadřují Zmocněnci oddíllu dle Evidenční karty oddílu stejně jako u papírových žádostí.

Můžu vidět žádost i po jejím schválení? 

Ano, schválené elektronické žádosti jsou archivovány ve FISu v Matričních žádostech pod záložkou Schválené žádosti. Přes detail žádosti je možné exportovat PDF verzi platnou k datu exportu.

Kam zanesu údaj o odstupném za hráče?

Tento údaj se již neeviduje a Matriční úsek nekontroluje, zda došlo k vyrovnání odstupného mezi oddíly. Vše by mělo být dohodnuto a vyrovnáno před podáním žádosti.

Lze zkombinovat papírovou a elektronickou žádost?

To možné není, žádost musí být celá vyplněna buď na papírovém formuláři, nebo elektronicky ve FISu. Nelze mít část žádosti na papíře a část ve FISu.

Může mít jeden hráč podanou papírovou žádost a zároveň elektronickou?

Ne, hráč může mít v jednu chvíli podanou pouze jednu žádost.

Jak podám elektronickou žádost?

Žádost podáte přes FIS, do kterého se přihlásíte zde. Dole na profilu je pak odkaz "Matriční žádosti."

Mohu podat elektronickou žádost bez přístupu do FISu?

Přístup do FISu má každý - zde a elektronické žádosti se podávají jedině přes něj.

Co mám dělat, když neznám své přihlašovací údaje?

Využijte odkazu pro zapomenuté heslo nebo neznámé přihlašovací údaje na této stránce, přes kterou si můžete nastavit nové heslo a zjistíte své členské číslo (je napsané nahoře na stránce, na které si nastavujete nové heslo). Pokud nemáte v systému zadán aktuální email, kontaktujte Matriční úsek s žádostí o změnu emailu.

Je potřeba, aby elektronickou žádost podával hráč?

Žádost může podat i sekretář oddílu, ale hráč ji stále musí přes FIS potvrdit. Ať už zadáním svého hesla nebo přes svůj profil, případně u mladších 15 let skrze email zákonného zástupce.

Jak se vyjádřím k elektronické žádosti?

K žádosti se vyjádříte přes FIS, do kterého se přihlásíte zde. Dole na profilu je pak tlačítko "Matriční žádosti". Tam v žádostech "V řízení" najdete patřičnou žádost a vpravo rozkliknete "detail" žádosti, kde budete mít možnost se k ní vyjádřit.

Nemohu ve FISu potvrdit svůj souhlas/nesouhlas s žádostí.

Pokud jste mladší 15let, tak žádost musí potvrdit Váš zákonný zástupce přes email.
Pokud nejste vedený jako zmocněnec oddílu, nemáte oprávnění se k žádostem za oddíl vyjadřovat.

Co je „Datum OD“?

K „Datu OD“ dochází k vyřazení hráče ze soupisky mateřského oddílu, a pokud již byla žádost zaplacena, dojde rovnou k přeřazení hráče do nového oddílu. Pokud není poplatek za žádost uhrazen do „Data OD,“ nemůže hráč do uhrazení poplatku a odstranění nedostatků nastupovat za žádný z oddílů.

Nastalo "Datum OD," ale žádost nebyla schválena.

Žádost ještě nebyla správně uhrazena nebo má jiné nedostatky. Stav žádosti můžete sledovat po přihlášení do FISu v jejich přehledu pod odkazem "Matriční žádosti" anebo v Matriční knize.

Žádost byla zaplacena, ale ještě nebyla schválena.

Nenastalo "Datum OD."
FIS ještě nestihl žádost schválit. Schvalování probíhá jednou za hodinu.

Mám podanou žádost. Do kdy mohu nastupovat za mateřský oddíl?

Za mateřský oddíl můžete nastupovat do "Data OD" vyjma.

Mám podanou žádost. Kdy budu moct nastoupit za nový oddíl?

Až bude žádost schválena - zaplacena a nastane "Datum OD".

Dal jsem žádost k vyjádření ostatním stranám a teď ji nemohu nikde najít.

Podívejte se ve FISu v Matričních žádostech do záložky "Zrušené žádosti," mohlo dojít k vypršení "Data OD" nebo nesouhlasu jedné ze stran.
Zkontrolujte si ve FISu své notifikace.
Zkontrolujte zda není žádost až na další sezónu.

Podal jsem papírovou žádost a nevidím ji v Matričních žádostech ve FISu.

Papírové žádosti se v Matričních žádostech ve FISu nezobrazují. Jejich průběh sledujte v Matriční knize.

Jak nastavím, kdo bude žádost platit?

Plátce nastavíte na detailu žádosti před jejím podáním.

Jak uhradím poplatek za provedení žádosti?

Po zadání žádosti bude do košíku zvoleného plátce vložen pokyn k platbě. Platbu provedete přes FIS.

Jak poznám, že žádost byla zaplacena?

Ve FISu v Matričních žádostech - podle stavu dané žádosti.
V Matriční knize - podle stavu dané žádosti.
V FISu v Přehledu plateb - podle příslušné platby.

Zmizel mi pokyn k platbě z košíku.

Pokud jste prováděli platbu platební bránou/kartou a nedošlo k přesměrování, tak Vám FIS pokyn nejpozději za 8 hodin vrátí automaticky zpátky do košíku.
Pokud jste prováděli platbu převodem, tak detaily k platbě naleznete v Přehledu plateb ve FISu.

Kde zjistím, v jakém stavu je má žádost?

Ve FISu v Matričních žádostech
Ve FISu v notifikacích
V Matriční knize

Nenašel jsem odpověď na svoji otázku, na koho se mám obrátit?
Využijte tlačítka FIS-Forum ve Vašich profilech ve fisu.
prostřednictvím tlačítka FIS-Forum ve Vašich profilech - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/elektronizace-prestupu-a-hostovani#sthash.jpyg0HrO.dpuf

Matriční úsek

Zuzana Pokutová

775 339 326
Lomnického 5, Praha 4

Koordinátor vývoje FIS

Dominika Steinbachová

606 257 242
Lomnického 5, Praha 4Obrázek
Obrázek