Přehledné info: Začíná přestupní období

Matrika, ilustrační fotografie | foto: Adobe Stock

V pátek 1. července 2022 začíná přestupní období, které potrvá do neděle 15. ledna 2023 a pro kategorie starších žáků a žákyň a mladší až do 31. března 2023. Ve FISu jsou k dispozici elektronické žádosti o přestup, hostování, střídavý start, střídavé hostování, změny oddílové příslušnosti a přihlášky nového člena. Matriční úsek tímto žádá všechny hráče a oddíly o co největší využití elektronických žádostí a spolupráci v blížícím se náročném období plném oddílových změn a nových registrací.


Již nyní je možné, aby hráči a oddíly jednali o změnách oddílové příslušnosti a po vzájemné dohodě vyplňovali a potvrzovali žádosti o přestup či hostování ve FISu, které mohou od 1. května podávat. Týká se to jak elektronických žádostí ve FISu, tak papírových formulářů pro ty, kteří nemohou využít elektronické. 

Jak tedy správně postupovat při řešení matričních žádostí? Důležitá je komunikace mezi oddíly a hráči, případně jejich zákonnými zástupci. Před zadáním žádosti do FISu je nutné informovat ostatní strany. Pokud tedy žádost zadává hráč, tak informuje nejprve oba oddíly a až po dohodě zadá žádost do FISu k vyjádření oddílům. Pokud žádost za hráče zadává oddíl, tak se nejprve dohodne s hráčem a druhým oddílem a až potom žádost do FISu zadá. Stejně tak je potřeba nejprve dohodnout podmínky u papírových žádostí a až potom vyplnit a zaslat formulář na matriku. Mateřský oddíl má pak 14 dní na vyjádření se k zadané žádosti.

Jakým způsobem tedy podat matriční žádost? Pro podání elektronických matričních formulářů využijete tlačítko "Matriční žádosti" v horním menu "Hráč" na profilu hráče či "Žádosti" na profilu oddílu ve FISu. Mezi 1.5. a 1.7. je u oddílu pro žádosti na další sezonu nutné ručně sezonu nastavit na 2022/2023. Vyplnění a podání je intuitivní. Podrobnější návody včetně videonávodů naleznete na stránce elektronizace. Upozorňujeme, že je potřeba žádost podat do data OD uvedeného na formuláři.

Pro papírové žádosti je nutné vyplnit a nechat podepsat formulář, který pak naskenujete a zašlete emailem či poštou, ale pouze při dodržení řádné kvality skenu. Ze zkušenosti upozorňujeme, že fotografie dokumentů nejsou přijímány. Formuláře je třeba naskenovat skenerem nebo je alespoň upravit v některé ze skenovacích aplikací pro chytré telefony do černobílé podoby. Lhůta pro zpracování papírové žádosti je 7 dnů.

Doporučujeme hráčům a oddílům využít elektronické žádosti, které s sebou nesou hned několik výhod:

  • Můžete si nastavit přesné datum OD, ke kterému bude přestup, hostování apod. začínat, klidně i na víkend.
  • Okamžité zpracování žádosti systémem. Nemusíte čekat, než matrika žádost obdrží a zpracuje. Nad jejím podáním máte kontrolu vy. Stejně tak vidíte její aktuální stav v seznamu matričních žádostí ve FISu.
  • Kontrola náležitostí. FIS rovnou hlídá, zda je vše u žádosti vyplněno a potvrzeno před jejím podáním. Zda je datum OD v přestupním období. Hlídá věkovou hranici pro hráče a nabízí platná družstva pro STST a STH.
  • Usnadnění podání. Není potřeba nic tisknout, podepisovat a skenovat či zasílat poštou. Stačí vše potvrdit ve FISu přes počítač či telefon.

Proč řešit matriční žádosti už teď? Pokud si přestupy a hostování vyřešíte již teď, nemůže se Vám stát, že nebudete moci nastoupit k prvním utkání sezony. Ligové soutěže letos začínají 3. září 2022. Pohár Českého florbalu již 6. srpna 2022. Při řešení žádosti je také potřeba dát všem stranám dostatek času na vyjádření, abyste ji do data OD stihli podat. Jinak dojde k jejímu neprojednání a budete ji muset celou řešit znovu. Proto apelujeme na všechny, kteří zvažují změnu oddílu, aby vše řešili s dostatečným předstihem a vyhnuli se tak zbytečnému stresu před začátkem sezony.

Pokud se oddíly dohodnou na odstupném během jednání, tak jej již na formuláři neuvádějí. Matriční úsek již doklady o vyrovnání nekontroluje. Oddíly by měly být vyrovnány před podáním žádosti ve FISu anebo papírově.

Informace k elektronickým žádostem jsou přehledně dostupné ve FISu v seznamu Matričních žádostí a v notifikacích uvnitř FISu. Informace o zpracování papírových žádostí naleznete na webu ČF v Matriční knize. Odkaz naleznete v hlavním menu ve sloupci "Užitečné" na druhé pozici. V případě, že při zpracování bude zjištěno, že je formulář nekompletní, bude to právě v matriční knize uvedeno tak, aby oddíly či hráči mohli zjednat nápravu obratem. U elektronických formulářů nemůže dojít k chybnému vyplnění, protože náležitosti hlídá FIS před jejich podáním a na případné chyby upozorní již při vyplňování.

Pokyny k platbám se po podání žádosti objeví v košíku objednatele ve FISu, kde z nich vytvoříte podklady k platbě převodem nebo platbu rovnou uhradíte přes platební bránu comgate (platební tlačítko/karta). Objednatele je nutné nastavit na detailu žádosti před jejím podáním.

Matriční úsek předem děkuje za spolupráci všem, kteří tuto prosbu vyslyší a zařídí si vše potřebné za pomoci elektronických žádostí nebo těch papírových co nejdříve!

Užitečné matriční odkazy:

Elektronizace - návody k elektronickým matričním žádostem

Matriční žádosti - přehled a stručný popis matričních žádostí​

Adresář oddílů - názvy, čísla a kontaktní údaje oddílů ČF

Formuláře - papírové formuláře ke stažení

Nahrávám

Vyhledávání

Právě se hraje

Právě se hraje

Dnes odehráno

Moje týmy

Následuje

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se