Komplexní rozvoj oddílů a florbalu

Program podpory

Programy podpory a rozvoje oddílů a florbalu jsou koncipovány tak, aby pomohly florbalovým oddílům plnit jejich cíle a umožnily jejich kontinuální rozvoj. Důležitým prvkem je spolupráce mezi oddíly, schopnost komunikovat mezi sebou a ochota sdílet zkušenosti a know-how.

Komplexní program rozvoje oddílů a florbalu

Program je zaměřen na podporu budování pozice florbalu v ČR ve spolupráci a za pomoci oddílů, rozvoje celého českého florbalu ve čtyřech hlavních pilířích rozvoje (velikost, spolupráce, vizibilita a popularita), vzdělávání oddílů, jejich propojování a vzájemné sdílení know-how, vzniku a dlouhodobého udržení pracovní pozice či pozic (manažerů/sekretářů oddílů a šéftrenérů/sportovních manažerů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů a přípravy talentované mládeže a odborného růstu trenérů v oddílech. Dalším cílem je prostřednictvím rozvoje celého českého florbalu zajistit dlouhodobě zdroje na vzdělávání oddílů.

Změny pro ročník 2024/2025:

Změny byly ve své většině avizovány již v předchozím znění.

  • Oddíly hlásící se do PP3 musí mít v předchozí sezóně (2023/2024) splněny povinnosti ohledně rozhodčích, případně budou povinné plnit akční plán.
  • Pokud byl oddíl v PP3 již v předchozí sezóně (2023/2024), musí do nové sezóny (2024/2025) přihlásit minimálně jedno družstvo ženské složky. Výjimka z této povinnosti se týká oddílů z ORP, ve kterých je poměr počtu družstev ženské složky na 10.000 obyvatel ORP aktuálně vyšší než 0,34 - viz Příloha znění PP3.
  • Došlo ke zrušení přímé podpory oddílům hlásícím se do formy "PP3 - organizace".
  • Zůstala zachována přímá podpora oddílům hlásícím se do formy "PP3 - Sport a organizace" a nově se hlásícím oddílům.
  • Významná finanční podpora je zachována v podílu na vzdělávání i na budování pozice florbalu.

Přihlášky do ročníku 2024/2025
  • Přihlášky podávají oddíly výhradně prostřednictvím FISu.
  • Uzávěrka přihlášek do 1. kola je v pátek 19. dubna 2024. 
  • Uzávěrka přihlášek do 2. kola je v neděli 23. června 2024. 

Regionální programy podpory pro rozvíjející se oddíly

Každý region, který je složen ze dvou partnerských krajů, může pro své oddíly vypisovat regionální programy podpory. Jejich přehled naleznete na samostatných stránkách jednotlivých regionů - viz interaktivní mapa níže. Cílem programů podpory rozvíjejících se oddílů je zajistit podporu rozvoje pro malé a střední oddíly, které nejsou zapojeny do Komplexního programu rozvoje oddílů a florbalu, a které mají zájem na svém rozvoji.

Ústecký a Liberecký kraj Karlovarský a Plzeňský kraj Hlavní město Praha a Středočeský kraj Kraj Vysočina a Jihočeský kraj Královéhradecký a Pardubický kraj Jihomoravský a Zlínský kraj Olomoucký a Moravskoslezský kraj