{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Informace Českého florbalu k pandemii koronaviru

Poslední aktualizace: 20. června 2021

Český florbal (ČF) aktuálně řeší dopady nařízení Vlády České republiky na florbalové soutěže. Níže naleznete průběžně aktualizované informace a důležité odkazy související s pandemií koronaviru a jejích dopadech na florbal.

Trénovat lze venku i uvnitř, je možné využívat šatny

Situace ohledně pandemie koronaviru výrazně ustupuje a podmínky pro sportování se začínají blížit tomu, na co byli lidé zvyklí dříve. Dle mimořádného opatření Vlády ČR je možné trénovat venku i uvnitř. Nově je možné v zařízeních využívat také šatny a sprchy.

Český florbal připravil podpůrný plán pro kluby

Vedení Českého florbalu připravilo podpůrný plán pro kluby po pandemické situaci a představuje konkrétní kroky a projekty, kterými chce podpořit kluby a jednotlivce v pokračování činnosti. Cílem je umožnit v co největším rozsahu se vrátit k florbalu napříč všemi úrovněmi. Více informací najdete ZDE.

Vzhledem k pandemické situaci, kdy není ve většině případů možné se účastnit pravidelných soutěží, schválil Výkonný výbor Českého florbalu systém kompenzací finančních plateb členů a členských oddílů za ročník 2020/2021.Více informací najdete ZDE.

Hlavní principy:

 1. Posun termínu dohrání soutěží
 2. Prioritou je odehrát základní část
 3. Konečné pořadí může být určeno po odehrání alespoň 50 % zápasů
 4. Nadstavby se budou řešit podle vývoje a za předpokladu ukončení základní části
 5. Termín pro určení principů a systému dohrání soutěže
 6. Možnost odložení utkání v případě karantény v týmu
 7. Ochranné pásmo v případě karantén
 8. Určení pořadí v případě nedohrání základní části
 9. Hygienická opatření

Podrobnosti k výše uvedenému najdete v článku ZDE.

Veškeré informace pak najdete v tomto dokumentu: Úpravy a opatření k organizaci soutěží ČF v sezóně 2020/2021 v souvislosti s opatřeními vůči nemoci COVID-19Covid_organizace soutěží.pdf

Možné scénáře, které by nastaly v případě, že se všechna utkání neodehrají dle plánu, si můžete prohlédnout v této infograficeInfografika - florbalové soutěže v době pandemie covid-19.pdf.

Valná hromada Českého florbalu schválila scénáře pro případ, že by byl omezen počet účastníků vnitřních akcí. Existují tři varianty při omezení počtu do 50, 70 a nad 70 účastníků. Více informací najdete zde: Důvodová zpráva v souvislosti s COVID-19 při omezení počtu účastníků akceDůvodová zpráva v souvislosti s COVID-19 při omezení počtu účastníků akce.pdf

Národní sportovní agentura vydala v pátek 18. září dokument: Pravidla pro konání sportovních soutěží v době pandemie onemocnění COVID-19Pravidla-pro-konani-sportovnich-soutezi-v-dobe-pandemie-onemocneni-covid-19.pdf

covid-19_caste_otazky.pdf Časté otázky k odehrání, pořádání a řízení utkání během pandemie (407,8 KB)

POVINNOSTI POŘADATELE UTKÁNÍ

 • Zajistit, aby měli všichni členové pořadatelské služby po celou dobu utkání nasazeny roušky.
 • Zajistit, aby se utkání účastnili pouze ti, kteří jsou nezbytní pro organizaci utkání - organizátoři, hráči, členové realizačního týmu, rozhodčí. 
 • Zajistit, že všechna utkání proběhnou bez diváků. 
 • Zajistit v prostorech pro diváky dostatečné množství dezinfekce, zejména pak u vstupu pro diváky.
 • Zajistit samostatnou šatnu pro každé družstvo, která je předem vydezinfikována. Zajistit, že od předání
  šatny družstvu, po celou dobu průběhu utkání až do doby odchodu všech členů družstva z haly nemají do
  šatny přístup žádné další osoby. Při pořádání turnaje, kde dispozice haly neumožňují, aby každé družstvo
  mělo vlastní šatnu, musí pořadatel zajistit předávání šaten takovým způsobem, aby nedocházelo
  k setkávání družstev v prostoru šatny. Pořadatel je povinen zajistit vydezinfikování šatny před jejím
  předáním dalšímu družstvu.
 • Zajistit samostatnou šatnu pro rozhodčí, která je předem vydezinfikována. Zajistit, že od předání šatny
  rozhodčím, po celou dobu průběhu utkání až do doby odchodu rozhodčích z haly nemají do šatny přístup
  žádné další osoby.
 • Zajistit ve všech šatnách dostupnost dostatečného množství dezinfekce.
 • Zajistit oddělené (časově či místně) příchody a odchody z plochy pro každé družstvo a rozhodčí. Toto
  ustanovení platí i pro dobu před a po utkání. Ustanovení se tedy vztahuje na dobu při rozcvičení družstev,
  příchodu k utkání, přestávky a odchodu po utkání.
 • Zajistit při slavnostním nástupu družstev na hrací plochu oddělný (časově či místně) příchod každého
  družstva a rozhodčích.
 • Zajistit při vyhlášení a ocenění nejlepších hráčů utkání, aby nedocházelo k podávání rukou mezi hráči a
  předávajícími.
 • Zajistit pro rozhovory po utkání prostor s odstupem 2 metrů mezi mediálními pracovníky a hráči. Dále je
  odpovědností pořadatele zajistit, že rozhovory proběhnou za použití roušek u mediálních pracovníků i členů
  družstva.
 • Při pořádání turnaje zajistit dezinfekci střídaček po každém odehraném utkání. Dezinfekci střídaček zajistit
  také v případě změny prostorů pro střídání během utkání.
 • Zajistit, aby přestávkový program probíhal s ohledem na hygienická pravidla, tedy, aby byl zajištěn
  dostatečný odstup mezi účastníky přestávkového programu a účastníky utkání, případně diváky.
 • Zajistit, aby během přestávek nevstupovali diváci volně na hrací plochu.
 • V případě uzavření haly ze zdravotních důvodů zajistit náhradní halu umožňující odehrání utkání, při
  dodržení podmínek pro kvalitní video přenos v soutěži, kde je video přenos povinný.

POSTUP PŘI NAKAŽENÍ ČI PŘÍMÉM KONTAKTU S NAKAŽENÝM

Český florbal důrazně doporučuje při prokázání nákazy mezi členy oddílu, či prokázaném přímém kontaktu s nakaženým, neprodleně kontaktovat místní hygienickou stanici, která vám sdělí další postup. Individuální řešení případů není správné.

Kontakty na hygienické stanice naleznete na těchto odkazech:

NAVAZUJÍCÍ OPATŘENÍ ČESKÉHO FLORBALU

Omezení provozu sekretariátu

Provoz sekretariátu ČF je zajištěn v plném rozsahu, včetně fungování všech úseků jeho činnosti. 

Jak postupovat při komunikaci se sekretariátem:

 • Pokud možno veškeré záležitosti řešit telefonicky nebo e-mailem (kontakty ZDE)
 • V případě nutnosti osobně navštívit sekretariát návštěvu nejprve telefonicky nahlásit a ověřit si přítomnost osoby, s níž se potřebujete sejít.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

Články k tématu

Důležité odkazy

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Níže naleznete pouze nejdůležitější informace, kompletní informace naleznete na speciální stránce MZČR ke koronaviru.

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku