{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Informace Českého florbalu k pandemii koronaviru

Poslední aktualizace: 27. 8. 2020

Český florbal (ČF) aktuálně řeší dopady nařízení Vlády České republiky na florbalové soutěže. Níže naleznete průběžně aktualizované informace a důležité odkazy související s pandemií koronaviru a jejích dopadech na florbal a sport obecně.

covid-19_caste_otazky.pdf Časté otázky k odehrání, pořádání a řízení utkání během pandemie (407,8 KB)

Postup při nakažení či přímém kontaktu s nakaženým

Český florbal důrazně doporučuje při prokázání nákazy mezi členy oddílu, či prokázaném přímém kontaktu s nakaženým, neprodleně kontaktovat místní hygienickou stanici, která vám sdělí další postup. Individuální řešení případů není správné.

Kontakty na hygienické stanice naleznete na těchto odkazech:

Pravidla pro pořádání akcí

 • Platí od 1. 9. 2020 do odvolání.
 • Vnitřní akce mají omezený počet osob na akci na 500.
 • Tento počet může být navýšen na 1000 osob v případě oddělení jednotlivých sektorů – vzdálenost mezi sektory je min. 2 metry.
 • Každý sektor má svůj vstup z venkovních prostor, nebo vstupy do jednotlivých sektorů a výstupy z nich časově regulovány tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob.
 • U vnitřních prostor s možnou kapacitou nad 1000 osob může pořadatel při dodržení oddělení sektorů (viz výše) využít plně kapacitu do 1000 osob a dále může zbylou možnou kapacitu haly využít maximálně z 50% s tím, že účastníci musí být rovnoměrně rozmístěni v jednotlivých sektorech.
 • Musí být zajištěn odstup min. 2 metry mezi diváky a sportovci.
 • Při účasti více než 100 osob na vnitřní akci je stanovena povinnost nosit roušku.
 • Povinnost nosit roušku se nevztahuje na děti do 2 let věku.
 • Povinnost nosit roušku se nevztahuje na osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu.
 • Povinnost nosit roušku se nevztahuje na sportovce a rozhodčí v době, kdy se účastní utkání. Pokud jsou v hledišti a na akci je více než 100 osob, pak se na ně povinnost vztahuje.

Jaká činnost je nyní umožněna

Režim na sportovištích:

Na základě aktualizace vládních opatření ze dne 30.4. je již povoleno i sportování v tělocvičnách a obecně vnitřních sportovištích. Od 25. května  je povolen organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců s účastí nejvýše 300 osob ve stejný čas. Oddíly však musí dodržet tyto podmínky:

Je třeba dodržovat hygienu podobným způsobem jako vnitřních sportovišť – dezinfekce rukou, společných pomůcek a vybavení.

Opatření platná od 25. května

Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry. Od 25.5. platí tato povinnost již jen na vnitřních sportovištích.

Pokud byste používali společné vybavení, je nutné zajistit dezinfekci po použití každým sportovcem.

Průběžně je třeba dezinfikovat místa, kde se sportovci vyskytují a zajistit dezinfekci rukou pro sportovce.

V případě využití záchodů je nutné zabezpečit dostupnost dezinfekce rukou a současně dezinfikovat místa, kterých se běžně dotýkají ruce.

Využívání šaten je možné za splnění specifických podmínek, je nutné zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob-skříňku a současně se zdržovat v šatnách jen po dobu nezbytně nutnou. Pokud je klub současně správcem sportoviště, je nutné každý den zajistit dezinfekci skříněk – během dne i po skončení tréninků, stejně tak je nutné zajistit pravidelné větrání.

V případě využití sprch je nutné zajistit co největší možné odstupy v daných podmínkách. V případě ukotvených předělů je zajištěna dostatečná ochrana, v případě otevřených sprch je nutné dodržet odstup.

Fungování oddílů:

Nyní je již možné fungovat standardním způsobem při organizování práce zaměstnanců klubu. Zaměstnanci mohou fungovat v kancelářích, mohou se setkávat i orgány klubu až do počtu 300 osob. Je třeba vždy dodržovat vzdálenost 2 metrů. I při činnosti klubu doporučujeme dodržovat zvýšená hygienická pravidla. Vzhledem ke stanovenému počtu osob je možné od 11.5, pořádat akce typu klubové valné hromady či hromadné akce s rodiči, nicméně za dodržování hygienických postupů.

Letní akce klubu, soustředění, letní turnaje

Od 15.6. bude možné pořádat sportovní akce i případně turnaje či zápasy za účasti až 500 osob za splnění hygienických opatření. Sportovci v době zápasu nejsou povinni nosit roušku, tato povinnost však nadále platí pro jejich doprovod či pro trenéry.

Hygienická opatření jsou zde totožná jako jsou uvedeny výše pro sportování uvnitř či venku.

Vzhledem k výjimce pro organizované aktivity registrovaných sportovců při dodržování povinné vzdálenosti, je možné pořádat neligová florbalová utkání. Současně pro pořádání utkání či turnajů platí limit 500 osob, navýšení by bylo možné jedině v případě stavebně oddělených sektorů s vlastním přístupem k sociálnímu zařízení a nemožností diváků se prolínat ve společných prostorách a mezi sektory. 

Pro letní hromadné vícedenní akce není v tuto chvíli vydáno žádné upřesnění. Ubytovací zařízení budou moci začít fungovat od 25. května. Je pravděpodobné, že v tuzemsku budou moci probíhat letní soustředění a tábory.

Případné akce v zahraničí

Zatím má každá země stanovena individuální pravidla a je nutné počkat na upřesnění situace.

Přestupy do zahraničí a působení zahraničních hráčů

Přestupy z/do zahraničí nejsou v tuto chvíli omezeny, doporučujeme však tyto situace řešit s předstihem. U zahraničních hráčů, kteří jsou již nyní dlouhodobě v ČR, nejsou žádné problémy. Od 27. dubna mohou občané EU vstupovat do ČR pouze velice omezeně. Doporučujeme vyčkat na další uvolnění opatření.

V závěru Vás chceme upozornit, že výše uvedené jsou doporučení vyplývající z postupů, které vydala vláda ČR. Při řadě konzultací zjišťujeme, že i právní názory na výklady se mohou u jednotlivých subjektů lišit. Český florbal nemá právo oficiálně vykládat stanoviska vlády ČR, věříme však, že Vám tato doporučení pomohou ve Vaší oddílové činnosti. Situace každého oddílu je odlišná a konkrétní rozhodnutí, jak nastavit oddílovou činnost, se bude lišit dle Vašich možností.

Aktuální informace

 • Česká unie sportu: Aktuální nastavení podmínek pro sportování včetně právního výkladu
  • ČUS aktualizuje právní stanovisko k aktuálním opatření Vlády ČR (aktuální je ze 30. dubna 2020), aby nedocházelo k mylným výkladům a k porušování nařízených pravidel prevence proti šíření koronaviru.
  • více na oficiálním webu ČUS
 • Ministerstvo financí: Kompenzační bonus 25 tis. Kč pro OSVČ
 • Národní sportovní agentura: Poslanci schválili zákon, který otevírá pomoc českému sportu
  • Zákon legislativně rozšiřuje působnost Agentury o možnost vyplácení finančních prostředků na podporu sportu, ke kterému mělo původně dojít až od 1. ledna 2021, již v letošním roce 2020. To umožní Agentuře vypsat program na podporu sportovních organizací významně zasažených epidemií koronaviru a ještě letos rozdělit finance.
  • více na oficiálním webu NSA o dotaci lze požádat ZDE
 • Česká unie sportu: Opatření státu ke snížení ekonomického dopadu nouzového stavu
  • Stručný přehled aktuálních informací o možných úlevách, uplatnění nároků na státem poskytované podpory, o možnostech úvěrů a doporučení pro všechny typy sportovních subjektů, na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR kvůli nemoci COVID 19.
  • více na oficiálním webu ČUS

Navazující opatření českého florbalu na rozhodnutí vlády čr

Florbalová sezona 2019/2020 byla ukončena.

Vzhledem k vážnosti současné situace a vyhlášení nouzového stavu Výkonný výbor Českého florbalu rozhodl o ukončení veškerých ligových soutěží sezony 2019/2020.

Jelikož nebylo dokončeno play-off, nemohou být určeni mistři ČR.  V mužské Superlize a ženské Extralize byli ziskem Prezidentského poháru dekorováni vítězové základní části. Muži Mladé Boleslavi a ženy Vítkovic současně jako nejúspěšnější týmy letošní sezony získají z rozhodnutí Výkonného výboru právo účasti na Poháru mistrů a současně získají i prize money, které by náleželo mistru ČR.

Celkové pořadí družstev ve všech soutěžích je stanoveno jejich pořadím v základní části se zohledněním úvodní fáze play-off, pokud byla dohrána. Florbalové řády jasně stanovují určování postupujících a sestupujících. Jsou určeni ti sestupující a postupující, o nichž již bylo sportovně rozhodnuto. V případě určení pouze sestupujících, budou soutěže doplněny družstvy, která mají na vyšší soutěž nárok dle legislativních předpisů. Ostatní soutěže nebudou mít v sezoně 2019/2020 sestupující ani postupující.

Vzhledem k vážnosti celé situace a s ohledem na zdravotní rizika, ruší Český florbal do odvolání nouzového stavu všechny vzdělávací akce Českého florbalu s výjimkou individuálních.

Situaci je nadále věnována velká pozornost z hlediska činnosti a přípravy reprezentace ČR. V květnu by mělo ve Švédsku proběhnout Mistrovství světa juniorek. O jeho osudu bude v následujících týdnech rozhodovat Mezinárodní florbalová federace (IFF).

Ukončení sezony samozřejmě znamená, že se nebude konat Superfinále florbalu 2020. V příštím týdnu bude Český florbal informovat všechny držitele vstupenek o způsobu jejich vrácení.

Omezení provozu sekretariátu

Provoz sekretariátu ČF je zajištěn v plném rozsahu, včetně fungování všech úseků jeho činnosti. 

Jak postupovat při komunikaci se sekretariátem:

 • Pokud možno veškeré záležitosti řešit telefonicky nebo e-mailem (kontakty ZDE)
 • V případě nutnosti osobně navštívit sekretariát návštěvu nejprve telefonicky nahlásit a ověřit si přítomnost osoby, s níž se potřebujete sejít.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

Články k tématu

Důležité odkazy

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Níže naleznete pouze nejdůležitější informace, kompletní informace naleznete na speciální stránce MZČR ke koronaviru.

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku